Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

Confidentialitatea datelor cu caracter personal, precum si increderea dumneavoastra sunt importante pentru FCRO Training SRL. Datorita acestei prioritati, corelata cu conformarea cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind prelucrarea si libera circulatie a datelor cu caracter personal (denumit in continuare „GDPR”), aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018, FCRO Training SRL, in calitate de „Operator”, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta politica.

Prezenta politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Politica”) descrie ce tipuri de date sunt prelucrateprincipiile de prelucrare a datelor cu caracter personalcum sunt acestea utilizatecare sunt optiunile dvs. in legatura cu aceste prelucrari, precum si modul in care noi vom respecta drepturile pe care le aveti in calitate de persoana vizata conform legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.

OPERATORUL

 FCRO Training SRL persoana juridica, cu sediul social in str. Emanoil Porumbaru, nr. 31, ap. 6, sector 1, Bucuresti, identificata prin J40/2796/12.02.2007, CUI 21058552, colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor interesate de serviciile oferite de companie, precum si datele beneficiarilor directi ai acestor servicii (cursanti), in conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor personale 2016/679 (GDPR) si Legislatia nationala in vigoare (Legea nr. 677/2001 modificata si completata).

Datele cu caracter personal sunt informatii referitoare la o persoana fizica ce poate fi identificata direct sau indirect.

Prin prelucrare, in sensul GDPR, se intelege colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

PRINCIPIILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu prevederile GDPR, FCRO Training SRL isi asuma prelucrarea datelor cu caracter personal respectand urmatoarele principii:

 1. Legalitate, echitate si transparenta– datele sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;
 2. Limitari legate de scop – datele sunt colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 3. Adecvarea datelor– datele sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Exactitate– datele sunt exacte si actualizate, iar atunci cand sunt inexacte vor fi sterse sau rectificate fara intarziere, considerand scopurile pentru care sunt prelucrate;
 5. Integritate si confidentialitate– datele sunt prelucrate intr-un mod care asigura  securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, impreuna cu protejarea acestor date impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE SI SCOPUL PRELUCRARII

FCRO Training SRL colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal (nume, prenume, adresa de email, adresa de livrare, telefon, functie) obtinute prin (i) formularul de contact si formularele de inscriere la evenimente de marketing si la workshop-urile publice existente pe website, (ii) comunicarea directa prin email, telefon sau fata in fata cu dumneavoastra si/sau cu reprezentantii legali ai angajatorului dumneavoastra, (iii) evenimente de networking, in temeiul consimtamantului liber exprimat sau in scopul legitim:

 • de a va furniza informatii referitoare la serviciile oferite de noi;
 • de a va informa cu privire la proiectele si evenimentele de marketing pe care le organizam;
 • de a va furniza servicii de training si dezvoltare personala, in temeiul juridic al executarii unei relatii comerciale;
 • de a putea accesa si de a va oferi asistenta cu privire la utilizarea platformei de evaluare online, platformei de invatare prin acces online sau aplicatiei web-based pentru implementarea practicii de executie.
 • de a va livra materialele de curs in format fizic

Orice utilizare a datelor dumneavoastra cu caracter personal in alte scopuri decat cele enumerate, se va face doar pe baza consimtamantului dumneavostra liber exprimat, exceptand situatiile in care legea prevede altfel.

Odata ce ati inregistrat si/sau transmis date cu caracter personal catre noi, prin mijloacele puse la dispozitie si descrise mai sus, ati fost de acord cu folosirea datelor respective in conformitate cu aceasta politica.

CINE ARE ACCESS LA DATELE DUMNEAVOASTRA PERSONALE

Accesul la datele dumneavoastra personale este permis exclusiv angajatilor si colaboratorilor FCRO Training SRL. Angajatii, colaboratorii si persoanele imputernicite ale companiei, care au acces la datele dumneavoastra, respecta intru totul confidentialitatea acestora.

Autoritatile publice carora li se pot comunica datele cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu legislatia in vigoare nu sunt considerate destinatari.

TRANSFERUL DATELOR CATRE ALTI DESTINATARI

Pentru a va putea facilita accesul la platforma de evaluare online, platforma de invatare prin acces online All Access Pass sau aplicatia web-based de implementare a practicii de executie my4DX, datele dumneavoastra cu caracter personal sunt transferate catre FranklinCovey Co USA.

Pentru a va putea livra materialele de curs in format fizic, datele dumneavoastra cu caracter personal sunt transferate catre operatorii de servicii de curierat.

Transferul datelor dumneavoastra personale se face in baza semnarii prealabile a unei intelegeri intre FCRO Training SRL si FranklinCovey Co, respectiv intre FCRO Training SRL si operatorii de servicii de curierat, intelegere ce respecta in totalitate prevederile descrise in GDPR.   De asemenea, datele transferate sunt supuse unui nivel de protectie adecvat prin luarea de masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare.

 CAT TIMP SUNT STOCATE DATELE DUMNEAVOASTRA

Datele personale furnizate utilizand formularul de contact si formularele de inscriere la evenimentele de marketing si la workshop-urile publice existente pe website vor fi utilizate pe intreaga durata a exprimarii interesului dumneavoastra pentru noutatile, actiunile, evenimentele, serviciile sau produsele oferite de compania noastra, sau pana la exercitarea unuia sau a mai multor drepturi asupra datelor dumneavoastra personale.

Datele personale furnizate de dumneavoastra pe platforma de evaluare 360 grade, platforma de invatare All Access Pass, sau platforma de executie my4DX, puse la dispozitie de FCRO Training SRL in temeiul executarii unui contract comercial cu dumneavoastra sau cu angajatorul dumneavoastra, vor fi prelucrate pe toata durata utilizarii serviciilor enumerate mai sus, pentru a permite buna executare si desfasurare a contractului. Dupa aceasta perioada datele asociate contului dumneavoastra de utilizator vor ramane stocate in sistem si vor fi folosite strict in scopuri de cercetare istorica si statistica, ca de exemplu in vederea calcularii mediei istorice a evaluarilor sau vor putea fi sterse prin exercitarea drepturilor dumneavoastra.

 DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

Conform noilor prevederi ale Regulamentului general privind protectia datelor personale 2016/679 (GDPR) in orice moment puteti exercita asupra datelor dumneavoastra urmatoarele drepturi:

 • Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastra personale;
 • Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;
 • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteti solicita stergerea datelor atunci cand (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si prelucrate; (ii) v-ati retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor si noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie sterse conform legislatiei relevante;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteti solicita ca datele dvs cu caracter personal colectate si prelucrate de noi sa fie transmise catre un alt operator;
 • Dreptul de a depune plangere – dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar;
 • Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavostra, vi-l puteti retrage oricand, cu efecte viitoare nu si retroactive.
 • Alte drepturi suplimentare care rezida din deciziile automate privind datele cu caracter personal, daca este cazul.

 CUM VA PUTETI EXERCITA DREPTURILE

Va puteti exercita aceste drepturi fie individual, fie cumulat, prin intermediul unei solicitari scrise transmisa pe adresa office@franklincovey.ro. Vom raspunde solicitarii dumneavoastra in maximum 30 de zile de la data primirii cererii. In vederea procesarii cererii este posibil sa va solicitam si alte informatii suplimentare.

Pentru orice alte intrebari referitoare la modul in care administram datele cu caracter personal va rugam sa ne contactati la adresa office@franklincovey.ro sau la adresa postala: str. Emanoil Porumbaru, nr. 31, ap. 6, sector 1, 011422, Bucuresti, Romania.

Request a Meeting

Country: Romania
Consent